Skip to content

Акт епізоотичного обстеження господарства зразок

Скачать акт епізоотичного обстеження господарства зразок rtf

Акт епізоотичного обстеження господарства. Аналіз ветеринарно-санітарного та епізоотологічного стану господарства. Етапи лікування вироблення імунітету і профілактика. Профілактика й відчуття міри боротьби. АКТ.

Работа по теме: robochiy_zoshit_epizootologiya_3k_ZAG_ Глава: Тема: Епізоотологічне обстеження та складання акту. Основи статистичної обробки в епізоотології..

ВУЗ: СНАУ. Законодательные и нормативные акты Украины принятые центральными и местными органами власти начиная с года. Новости, тексты официальных документов, архив, правовая информация. Судебная практика. Международное право, внешняя.

Русь природно кліматичні умови акт епізоотичного обстеження господарства. Основні симптоми хламідіозу великої рогатої худоби. Етапи лікування вироблення імунітету і профілактика. Результати епізоотичного обстеження пасіки. Назва хвороби й дата її виникнення.

Клінічні ознаки хворобита епізоотологічні дані.  При необхідності спеціалісти складають акт епізоотичного обстеження пасіки і проводять комісійний відбір проб матеріалу для лабораторного дослідження. Розділ IV —“Лабораторні дослідження” — зазначається об’єкт дослідження патологічного матеріалу (бджоли, розплід, мед, перга, віск, вощина, медоноси тощо) і діагноз на захворювання, назва лабораторії ветеринарної медицини, номер експертизи і рекомендації по застосуванню лікувальних засобів з урахуванням чутливості штамів збудника до антибіотиків і сульфаніламідних препаратів, інших заходів.

Акт эпизоотического обследования. Мною, врачом-практикантом. Гюнтером И. А. под руководством ветеринарного врача Павлова С. П. 17 октября года было проведено эпизоотическое обследование неблагополучного по бруцеллезу крупного рогатого скота села Рассудово Наро-Фоминскогого района. Село находится на расстоянии 15 км от областного центра. Связь с городом осуществляется по асфальтированной дороге. Жители села в частном подворье в основном содержат крупный рогатый скот и свиней.

Среди крупного рогатого скота преимущественно животные красной степной породы, а среди свиней – крупная белая и лан. На підставі фактичних матеріалів епізоотологічного обстеження тваринницького господарства, викладених в акті, роблять висновки про виникнення й поширення того чи іншого інфекційного захворювання тварин (птиці) та його епізоотичний і ветеринарно-санітарний стан; відповідність умов утримання й годівлі тварин сучасним вимогам.

Рекомендації. Виходячи з конкретної епізоотичної ситуації, що склалася в господарстві, розробляють план ветеринарних заходів, спрямованих на оздоровлення тваринницького господарства. План складають відповідно до. Читать тему online: Епізоотологічного обстеження СТОВ «Надія» по предмету Ботаника и сельское хозяйство. Размер: КБ. Ознайомився(лась) з епізоотичним станом господарства, зони обслуговування установи ветеринарної медицини.

Господарство (зона) благополучні (неблагополучні) з інфекційних захворювань. За час практики під контролем її керівника провів(вела): профілактичне щеплення проти сибірки гол.  5. Акт ветеринарного обстеження господарства. 6. Акт ветеринарних обробок.

7. Акт на вибракування тварин. 8. План диспансеризації поголів’я худоби в господарстві. 9. План роботи ветслужби господарства (ветустанови) на місяць.  Число і місяць поступлення тварин.

Господарство, прізвище та ініціали власника тварин, адреса. Кличка тварини, вид, стать, вік, жива маса. Дата захворювання тварини.

rtf, EPUB, fb2, EPUB