Skip to content

Акт опису та арешту майна боржника зразок

Скачать акт опису та арешту майна боржника зразок rtf

Майно боржника може бути боржника з-під арешту за постановою начальника відповідного відділу зразок виконавчої служби, якому підпорядкований державний виконавець, якщо під час розгляду відповідної скарги боржника виявлено порушення встановленого цим Законом порядку накладення арешту.

На нашому сайті акт зразок позовної заяви про виключення майна із акта опису і арешту  15 кв. проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту.

майна (додатки 21, ). серії АА за № м’які меблі, що складаються з двох крісел та майна коричневого кольору, вартістю – ,00 грн.; — кольоровий телевізор MEDION, діагональ 72 см з АДК, вартістю –Цей акт складено в _____ примірниках.

Арешт застосовується: для забезпечення збереження майна боржника, що підлягає наступній передачі стягувачеві або реалізації  При проведенні виконавчих дій щодо опису та арешту майна опису державний виконавець складає акт опису й арешту. 7), мати моєї дружини, що подарувала нам на весіллі м’які меблі, зазначені у Акту опису арешту арешту за номером 4.

Работа по теме: НММ Виконавче провадже. Глава: Про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження. ВУЗ: ДонНУ.  •Зразки типових завдань поточного контролю. •Розподіл балів, які отримують студенти.  (підпис). Приложение Акт. опису й арешту майна.

"___" _ _ року опис: розпочато _____ год. ____ хв. закінчено _____ год. ____ хв. Офіційний сайт військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області. Акт опису та арешту майна підписується державним виконавцем, понятими, зберігачем майна, боржником та стягувачем, їх представниками, а також може бути підписаний іншими особами, які були присутні при проведенні опису майна.

У разі відмови від підпису сторін чи інших осіб, що були присутні при виконанні, про це робиться відмітка в акті.  Якщо опис і арешт майна здійснюються за участю боржника або його представника, акт опису та арешту майна складається в двох примірниках. Перший залишається в провадженні державного виконавця, а другий видається боржнику під розписку на першому примірнику, що залишається у державного виконавця.

На нашому сайті proinside.ru зразок позовної заяви про виключення майна із акта опису і арешту  15 кв. 7), мати моєї дружини, що подарувала нам на весіллі м’які меблі, зазначені у Акту опису та арешту за номером 4. На підставі викладеного й у відповідності із ст. 60 Закону України „Про виконавче провадження”, керуючись ст. ЦПК України, - прошу: 1. Визнати за нами, Івановим Іваном Івановичем та Івановою Інною Іванівною, право власності на майно та виключити з акту опису й арешту від р.

серії АА за № м’які меблі, що складаються з двох крісел та дивану коричневого кольору, вартістю – ,00 грн.; — кольоровий телевізор MEDION, діагональ 72 см з АДК, вартістю – , Як проходить процедура опису майна боржника державним виконавцем?

Взято з proinside.ru Звісно, якщо Ви стали учасником виконавчого провадження в якості боржника, то краще не доводити ситуацію до арешту майна.

Ця процедура неприямна як боржнику, так і державному виконавцю. Але трапляється.  Майно, як правило, залишається на зберігання господарям. Під час проведення опису виконавцем складається акт опису та арешту майна, який має містити: час і місце складання.

- назву органу ДВС та ПІБ державного виконавця і учасників проведення опису із зазначенням їх процесуального стану. - назва органу чи посадової особи, якими виданий виконавчий документ, що підлягає виконанню. Квалифицированный адвокат в Киеве предоставляет юридические услуги в Киеве, услуги адвоката в суде, юридические консультации. від 17 жовтня р. № Зразок. АКТ. опису майна, в тому числі житла дитини, яка потребує опіки, піклування. Цей опис майна, що залишилося _. (зазначити причину складання опису).

_складено ____ _ __ р.  Стан майна. Підтвердний документ. Усього. Посадові особи, які склали акт: _ _ _посада) (підпис) (ініціали та прізвище). Особи, у присутності яких складено акт: _ _ _посада) (підпис) (ініціали та прізвище).

Копію акта опису та арешту майна отримав (прізвище та ініціали осіб, яким вручено копію акта під розписку, із зазначенням серії та номера копії). Сторонам роз’яснено їх право на оскарження дій державного виконавця у начальника органу державної виконавчої служби в суді.

Державний виконавець.  про_. (резолютивна частина документа(ів)). (обставини, визначені в статті 50 Закону України "Про виконавче провадження", зокрема щодо невиконання документа в установлений державним виконавцем строк, наявність інформації про рахунки боржника в банку та джерело отримання такої інформації).

txt, EPUB, EPUB, rtf