Skip to content

Акт про використання коштів

Скачать акт про використання коштів txt

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма. Акт використання на предмет списання використаних товарів та наданих послуг на витрати установи. Акт далі про Бланки заяв щодо здійснення розрахунку акт коштів за навчання використання рахунок коштів ДБ. До Акта про використання коштів додаються: список запрошених осіб; авансовий звіт коштів використання коштів у разі здійснення сплати представницьких коштів у готівковій формі; рахунки, квитанції, фіскальні чеки про придбані товари та надані послуги, оплата за якими здійснена в безготівковій формі; накладні.

Відповідальний за протокол.

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, є документом, який ретельно перевіряється податківцями під час перевірок. Тож до цього документа не можна ставитися абияк. Бухгалтеру потрібно особливо дбати про дотримання підзвітними особами встановлених термінів складання та подання до бухгалтерії відповідних звітів, своєчасність повернення до каси підприємств залишку невикористаних коштів, наявність оригіналів підтвердних документів тощо.

У спецномері розглядаються різноманітні питання, пов’язані з видачею коштів під звіт. Коли складається звіт про використання коштів. Вико. Додаток 1 до Порядку використання бюджетних коштів на представницькі витрати закордонними дипломатичними установами України (пункт 1 розділу III).  Акт складено на предмет списання використаних товарів та наданих послуг на витрати установи.

До Акта додаються авансовий звіт, рахунки, чеки та накладні у кількості ____ одиниць. Відповідальний за протокол. _ (підпис). Звіту та Порядку використання коштів, виданих на відрядження або під звіт у відповідності до вимог пункту статті Кодексу.

Альтернативних варіантів досягнення цілей, передбачених цим актом, немає. 5. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи. Цей нормативно – правовий акт забезпечує безумовне виконання вимог Кодексу шляхом встановлення порядку складання Звіту за формою про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт.

6. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта. Інші первинні документи. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Особливості заповнення: Звіт надає підзвітна особа своєму роботодавцю до закінчення п'ятого банківського дня, що настає за днем закінчення відрядження або завершення цивільно-правової дії, на забезпечення якого видавалися готівкові кошти (пп.

ПКУ).  Авансовий звіт: зустрічайте нову форму та порядок заповнення (коментар до Порядку складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затвердженого наказом Мінфіну України від р. № ) — № за р., стор.

Завантажити. Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт. Довіреність. Облік запасів.  Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин.

Акт витрати насіння і садивного матеріалу. Акт на списання виробничого та господарського інвентарю. Відомість дефектів на ремонт машини. Товарна накладна. Відшкодування коштів державного бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фіхавців здійснюється відповідно до Постанови КМУ від р.

№ та наказу НТУУ "КПІ" від р. № а. Читати далі про Бланки заяв щодо здійснення розрахунку повернення коштів за навчання за рахунок коштів ДБ. ЗВІТ № 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції".  Відповідно до Наказу Мінфін вніс зміни до форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 вересня року № Наказ набере чинності з дня офіційного опублікування.

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews. Наказ (розпорядження) про відрядження.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма №КБ-3). Related Posts. Каса Березень 10, Акт – це інформаційно-довідковий документ, який складається для підтвердження встановлених фактів, подій або дій. За своїм змістом і призначенням всі акти можна розділити на кілька видів: про порушення дисципліни праці і недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку; про відмову від підпису, що свідчить про ознайомлення з наказом; про відмову від дачі пояснень за фактом порушення дисципліни; здачі-приймання (робіт, матеріальних цінностей, документів) * (1); прийому-здачі (матеріальних цінностей, документів).

fb2, txt, PDF, doc