Skip to content

Акт відбору зразків проб зразок

Скачать акт відбору зразків проб зразок doc

Форма Акту про взяття проб і зразків товарів затверджена наказом Державної митної зразок України. Одан зразок передано на акт отримувачеві _ відбору кому: відбору, посада) Другий зразок направлено з актом виробникові (відправникові) Додаткові зразки _ (відбиралися чи ні) Зразки здано на аналіз (випробування) _ _зазначити куди). Метою вiдбору зразкiв зразків є аналiз нафтопродуктiв. Затвердити зразок Акта відбору зразків лікарських засобів для лабораторної перевірки їх якості, зразків додається.

Вiдбiр зразкiв (проб) нафтопродукту проводиться iнспектором митної служби або представником митної лабораторiї акт присутностi представника проб отримувача (вiдправника) i оформлюється актом згiдно з додатком 1. Акты.

відібрано зразки (проби) продукції, заявленої на сертифікацію: Назва продукції. Виробник (Підприємство, країна).  склали цей акт як свідоцтво про те, що відібрані зразки продукції за зовнішнім виглядом (маркування і пакування) відповідають вимогам, передбаченим законодавством України.

За органолептичними характеристиками _. (перерахувати перевірені. Укр. язык. Акты. Дата: , Просмотров: АКТ відбору зразків (проб).  Одан зразок передано на зберігання отримувачеві _ _вказати кому: прізвище, посада) Другий зразок направлено з актом виробникові (відправникові) Додаткові зразки _ (відбиралися чи ні) Зразки здано на аналіз (випробування) _ _зазначити куди). Зразок бланку (форма шаблону) Акта про взяття проб (зразків) товарів: Образец бланка (форма шаблона) Акта о взятии проб (образцов) товаров: ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 02 грудня року N Державна фіскальна служба україни.

_найменування структурного підрозділу, органу ДФС). АКТ про взяття проб (зразків) товарів. від "___" _ 20__ року. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня р.

АКТ Відбору зразків продукції для проведення досліджень.  Вчера, Протягом літньої оздоровчої кампанії року фахівцями ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України» було здійснено лабораторно-інструментальних обстежень дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Подробнее. Про результати лабораторно-інструментальних досліджень в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області за період по під час проведення літньої оздоровчої кампанії року.

, База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо.

Общий порядок обращения с образцами, используемыми при проведении обязательной сертификации продукции (утв. Госстандартом РФ 8 февраля г.) Приложение 1. Акт отбора образцов (проб). Приложение 1. Акт отбора образцов (проб). ГАРАНТ: См. данную форму в редакторе MS-Word.

Приложение 1. Акт отбора образцов (проб). от "___" ____г. Наименование и адрес заявителя _. _Наименование и адрес организации, где производился отбор. _образцов (проб). ___ (Нормативний документ на відбір зразків (проб).

Найменування зразків продукції, що перевіряється і інших об'єктів дослідження. Одиниця виміру. Номер і розмір партії. Дата виготовлення. Кількість або маса відібраних зразків для определеніясодержаніярадіоактівнихвеществ. Представник організації, проводила відбір зразків (проб) ___ ___. (Підпис) (прізвище та ініціали). Представник підприємства ___ ___.

(Підпис) (прізвище та ініціали). «___» ___ 20__ р.

fb2, PDF, rtf, txt